Leplae branddetectie

Brand…maar weinig mensen denken na over de gevolgen van een brand.

Branddetectiecentrales zijn opgebouwd uit een centrale met automatische melders, handmelders, akoestische en optische signalering.

Een branddetectie is bedoeld om bij afwezigheid een melding te genereren naar een meldkamer, Gsm, … zodat de brand tijdig kan worden bestreden.

Het is dan ook raadzaam de installatie te koppelen aan de alarminstallatie zodat deze de “brandmelding” naar de alarminstallatie doorgeeft aan de meldkamer.

Op deze manier heeft U altijd een doeltreffende actie met beperkte schade als gevolg.

Leplae alarmsystemen